Heijplaat

Heijplaat

Heijplaat is ontstaan als woonwijk voor arbeiders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) die in 1904 begon met het onderhoud en de bouw van schepen. Heijplaat ligt relatief ver buiten Rotterdam en was dus ook moeilijk bereikbaar voor de werknemers. In 1914 werd de NV Bouwmaatschappij Heyplaat opgericht, die opdracht gaf tot het bouwen van een toentertijd moderne wijk in de vorm van een tuindorp. In het begin van de jaren 20 was het tuindorp af en vormde het een gemeenschap met eigen scholen, winkels en kerken. In de huidige bebouwing zijn nog goed de structuren van het tuindorp te vinden.

Sinds 2008 wordt het RDM-terrein ontwikkeld in een campus wat voor nieuwe bedrijvigheid zorgt. RDM staat nu voor Research Design & Manufacturing. Onderwijs en bedrijven werken samen aan duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van bouwen, mobiliteit en energie of Building, Moving and Powering. Echt de moeite waard om eens naartoe te gaan en rond te lopen!

Voormalig hoofdkantoor RDM op Heijplaat