Onder de Zwaan

Onder de Zwaan

Zo langzamerhand heb ik alle standpunten rondom de Erasmusbrug wel gehad ;-) Tijdens de photo walks roep ik altijd tegen de deelnemers dat het de moeite waard is verschillende perspectieven en standpunten te onderzoeken. Zodoende kom ik zelf ook weer nieuwe mogelijkheden tegen, want het is verbazingwekkend hoeveel we eigenlijk missen doordat we de neiging hebben binnen de geijkte kaders te blijven!

Bij de Erasmusbrug kijken de meeste mensen naar de bovenkant, maar ook de onderkant is interessant. Als je die twee dan kunt combineren in één foto (moet je wel een flinke groothoeklens hebben!), heb je toch weer een plaatje dat anders is dan de meeste toeristenkiekjes. OK, er doen zich dan wel wat andere issues voor, zoals de vertekening van de hoogbouw op de Kop van Zuid, maar ik vind dat de charme van een groothoeklens en doe geen moeite die vertekening te corrigeren.