Rodezand

Rodezand

In april is het plein aan de Rodezand, dat is ontstaan door de gedeeltelijke sloop van het Stadskantoor, officieel in gebruik genomen als tijdelijk binnenstadsplein. Het plein is tijdelijk ingericht als prachtige groene verblijfsplek in het hartje van de stad. De gemeente wil graag dat de locatie achter het Stadhuis en het voormalige Postkantoor een aantrekkelijke ontmoetingsplek wordt, in afwachting van de start van de bouw van het nieuwe Stadskantoor in 2012. Het plein is daarom voorzien van gras, straatmeubilair en twee basketbalveldjes en kan voor elke vorm van kleinschalige (sportieve) recreatie worden gebruikt. Volgens de betreffende wethouder vormt dit plein hét voorbeeld voor hoe de gemeente wil omgaan met de herontwikkeling van haar vastgoed in de binnenstad.

Nu nog een betere zomer…

Ter lering ende vermaeck:

“De naam Rodezand herinnert aan de rode zandplaat, die vroeger in de Maas lag. Het grondgebied van de ambachtsheerlijkheid het Roodezand werd in 1358 bij de stad getrokken en later ommuurd. De heren van Bokel hebben daar nog lang heerlijke rechten uitgeoefend. Op deze plaats heeft het kasteel Bulgersteyn gelegen.”

Bron: De straatnamen van Rotterdam