Tower of Numbers

Tower of Numbers

Het kunstwerk de “Tower of Numbers” van Peter Wilson. Dit fascinerende bouwwerk staat voor de Toren op Zuid aan de voet van de Erasmusbrug. Voorheen werd de tijd, de temperatuur en de groei van de wereldbevolking weergegeven op een digitaal display, maar dat werkt niet meer en blijkbaar kan men het niet eens worden over wie de kosten moet dragen voor onderhoud van het kunstwerk. Jammer is het wel…