Witte de With

Witte de With

De Witte de With woontoren in het Lloydkwartier op de Müllerpier. Witte de With is een begrip in Rotterdam, mede dankzij de gelijknamige straat (vroeger niet zo’n fijne buurt, maar in de jaren ’90 omgetoverd tot een populaire uitgaansplek), maar wie was deze figuur eigenlijk?

Witte de With was een Nederlandse vlootvoogd in de zeventiende eeuw. Zijn bijnaam luidde ‘Dubbelwit’. Hij was een moeilijk man: “gehaat en gevreesd door zijn minderen, gemeden door zijn gelijken en in voortdurend conflict met zijn meerderen“. Daarom is het een teken van zijn grote bekwaamheid als zeeman dat hij telkens weer de hoogste posities in de vloot wist te winnen. De Withs stijl van vechten was extreem agressief. Desalniettemin was hij voor een Nederlandse admiraal een ware intellectueel; veel kapiteins waren analfabeet, maar De With had zijn snelle carrière in Indië mede te danken aan zijn goede rekenkunde die hem tot een superieur navigator maakte.

De With liet 44 boeken na, in die tijd een record voor een vlagofficier van burgerafkomst; zo’n ruwe zeebonk hield het typisch bij een Bijbel, een atlas en een prentenboek. Dat hij als echte houwdegen, ondanks zijn impopulariteit bij de zeelui zelf, bij het grote publiek toch een zekere waardering genoot, blijkt uit het grote aantal verschillende prenten dat van hem gedrukt werd: 21, net zoveel als van Piet Heyn. De afbeeldingen laten ons een lange tengere man zien met donkerblond haar en een smal gefronst gelaat met een minzame uitdrukking. In de prenten zien we ook vaak de wereldbol afgebeeld, net als bij zijn grafmonument, als symbool voor het feit dat hij rond de wereld gezeild was, iets waar De With erg trots op was: in zijn huis net buiten Rotterdam hing een doorlopende serie kaarten van die tocht die hij speciaal had laten tekenen.

En dan heden ten dage een woontoren die naar hem is vernoemd ;-)